Διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές

και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

 

Η ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία (αρ. ΓΕΜΗ 044320107000) ανακοινώνει με την παρούσα, με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018, τη διαδικασία μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της.

Ειδικότερα, προς διασφάλιση της εμπρόθεσμης ονομαστικοποίησης, και δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας (25ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής), κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  (Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις  ώρες  9:00 έως 15:00  (Γραφεία Λογιστηρίου, Υπεύθυνος Βασίλειος Βιδάλης του Φραγκίσκου, τηλ.: 210 4118044, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), έως την 31.10.2019,  προκειμένου:

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν (αριθμού και είδους/κατηγορίας μετοχών, αριθμού ψήφων και ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εκάστου μετόχου). Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

 (β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» της Εταιρείας, το οποίο θα τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από το οικείο νομοθετικό καθεστώς απαιτούνται (γνωστοποίηση του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας, του επαγγέλματος και της εθνικότητας εκάστου μετόχου και περαιτέρω, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή αριθμού ΓΕΜΗ εκάστου μετόχου) και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους  αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

 (γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και η μετοχική ιδιότητα (μετοχικά δικαιώματα εκάστου μετόχου) θα αποδεικνύεται, με βάση τα στοιχεία εγγραφής στο Βιβλίο Μετόχων.

Επισημαίνεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε μπορούν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα και με τις σχετικές επιταγές του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Direct Contact with our Customers

 


Direct and quality service to our customers, supporting and meeting their daily needs, is our major key factor.

We create added value for our customers

 


The high quality standards for our materials and the processing methods we apply, permit our customers to deliver safe and excellent products to their clients as well as end consumers.

LEFCOMETAL's highly trained and experienced technical support team keeps track of the products’ use patterns, follows up their consistent quality, evaluates and proposes the best possible solutions in case a modification is requested.

Our technical staff is properly trained and constantly kept abreast of all new products or innovations. This, combined with the full traceability records kept by the company, guarantee that technical support will always be provided in a prompt and effective manner.

Tinplate is a timeless packaging material. It is the basic packaging material used for food products (dairy, farming products etc), chemicals (paint, lubricants, bottles) and any type of metal can or glass bottle cap.

We have developed strong and trusting relationships with tinplate packaging manufacturers whose products are intended for:

FOOD

 

 • Olive oil
 • Feta cheese
 • Fruit
 • Vegetables
 • Fish
 • Honey
 • Milk
 • Bakery goods
 • Confectionery
 

INDUSTRIAL APPLICATIONS

 

 • Chemicals
 • Paints
 • Sprays
 • Liquid Gas
 

OTHER GOODS

 

 • Cosmetics / Beauty products
 • Tobacco products
 • Storage / Preservation of Pharmaceuticals

 

By applying all the techniques provided for by the globally renowned certification body BUREAU VERITAS, and by using cutting-edge equipment, we are able to supply our customers with products that have passed thorough flatness, temper, and coating control, and conform to high quality standards.

Our industrial unit is located on the 25th kilometer of the Athens - Thiva old National Road and consists of the offices and warehouses of the company. The total area of our facilities reaches 3,000 sq.m. Our warehouse is fully equipped to accommodate and distribute all the products the company has.

Additionally, the Company possesses a state-of-the-art European tinplate coil cutting line complete with an edge-trimming system. This line meets the most demanding customer requirements and covers / or can cover all types of metal cans. It also undertakes work outsourced by tinplate mills that are running an overloaded cutting schedule. The new state-of-the-art cutting line is complemented by high-quality cutting and sorting machinery and is manned by our experienced staff.

LEFCOMETAL’s cutting and handling department features a highly automated tinplate sheet cutting line, which can discard sheets that have holes or sheets that are too thick. A number of slitters offers the possibility of further processing, where necessary, in order to make the products immediately usable by our customers. Modern lifting and handling machinery is used at the cutting and handling department, which always operate in strict compliance with all personnel and product safety regulations.

As a result of all the above, our production department is capable of processing 25,000 to 40,000 sheets daily per shift, while a technical development plan is always ongoing with a view to optimise the production.

Thanks to its state-of-the-art cutting line, LEFCOMETAL is able to offer the following:

 • 100 sheets per minute
 • Sheet cutting from 465mm to 1,200mm
 • Thickness from 0.16mm to 0.50mm
 • Rectangular or scrolled sheets
 • Coil width from 500mm to 1,200mm
 • Rejection of sheets with holes
 • Rejection of sheets with non-conforming thickness
 • Cutting precision 2/10mm
 • Maximum coil diameter 1,600mm
 • Maximum coil weight 12 tons
 • Possibility to cut vertical or horizontal coils (reversal machine)
 • 5 revolving shears with cutting width up to 1,200mm

 

LEFCOMETAL provides all possible technical support as it possesses significant know-how in its line of business, and suitable organization, skilled manpower, modern technological equipment and the necessary facilities.

It is the company’s objective to provide highly professional technical support services by fast and consistently supporting its customers to ensure the smooth operation of the business on a daily basis.

LEFCOMETAL, in collaboration with its customers, studies their needs, understands their particularities and suggests the best solution required in each case. By analyzing all alternatives and considering all costing factors, the company offers/suggests the best quality materials at the best possible prices.

In order to ensure product and service quality, the Company operates with a comprehensive control system which covers all production stages. All measurements are electronically performed, while, out of an abundance of caution, experienced staff has been assigned to continuously verify such measurements with the use of special by certified devices, which are accompanied by the appropriate certificates of suitability and deviation limits. This rigorous monitoring guarantees sheets with:

 • Precise dimensions
 • Even thickness
 • Rectangularity
 • No holes
 • Uniform surface
 • Total flatness
 • No borings


Being aware that its products are also used as food packaging material, LEFCOMETAL has made it its top priority to ensure that its equipment and facilities, as well as the staff's work garments, are always kept clean.

Finally, LEFCOMETAL’s advanced electronic traceability system makes all data concerning a product available — from the raw material at the steel mill, through the finished product's end use — just by using the coil’s or package’s barcode.

Page 1 of 3

More information

   
Contact us

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.